Dr. Kovács Norbert blogja

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, energetikai szakjogász

A családi adókedvezményről érthetően

2018. december 12. 07:54 - dr. Kovács Norbert

Az utóbbi évek családtámogatási programjának meghatározó eleme a családi adókedvezmény. Ez pedig nem más, mint a személyi jövedelemadó alapot, vagyis a bruttó munkabért (illetve egyéb adóköteles járulékot, például a GYED-et) csökkentő kedvezmény. Tehát a kedvezményezett jövedelme kisebb hányada után fizet adót, így magasabb lesz az az összeg, amit kézhez kap, „több marad a zsebében”. De mik is az ezzel kapcsolatos tudni valók? Lássuk sorjában.

affection-baby-baby-girl-377058.jpg

Kik és hogyan jogosultak igénybe venni?

A kedvezményt igénybe veheti mindenki, aki a vonatkozó törvény alapján családi pótlékra jogosult és ameddig a családi pótlékot folyósítják. Ez alapvetően addig jár, amíg a gyerek leérettségizik, vagy közoktatásban tanul, de legfeljebb 20 éves koráig. Ha nincs bejelentett munkahelye vagy egyéb szja-köteles jövedelme a szülőnek (vagy élettársának), nem tudja igénybe venni a kedvezményt, mivel nincs mit visszaigényelni.

Jogosult még, aki rokkantsági járadékban részesül, vagy a vele együtt élő hozzátartozója. Szintén jogosult a várandós nő (esetleg a házastársa, de élettársa nem!), a várandósság 91. napjától. Az igényléshez a NAV weboldalán elérhető formanyomtatvány kitöltésére van szükség. A kitöltött és a házastárs vagy élettárs által is aláírt nyilatkozatot év elején az igénylő munkahelyén kell benyújtani (új munkahelyen a kezdéskor).

Fontos, hogy ezt minden év elején meg kell tenni, még akkor is, ha a korábbiakhoz képest nem történt változás (nem született újabb gyermek, nem változott a munkahely és a kedvezményre való jogosultság, stb.). Kérhetjük a kedvezmény figyelembevételét a havi fizetésünkre, de van lehetőség egy összegben is visszaigényelni az éves adóbevallásban. 

 

Mekkora összegről van szó?

A kedvezmény mértéke a kedvezményezett eltartottak számától függően az alábbiak szerint alakul fejenként és havonta:

  • egy gyermek esetén: 66 670 Ft
  • kettő gyermek esetén: 116 670 Ft
  • három vagy több gyermek esetén: 220 000 Ft

 

A fentiek azt az összeget jelentik, amivel az adóalap csökken.
Ez nettó adókedvezménybe átszámolva:

 

  • egy gyermek esetén: 10 000 Ft
  • kettő gyermek esetén: 17 500 Ft
  • három vagy több gyermek esetén: 33 000 Ft

 

Tehát ezek az összegek minden gyermek után járnak.

Jó hír, hogy a kétgyermekesekre vonatkozó kedvezmény évente nettó 2500 Ft-tal nő fejenként, tehát 2019-ben már 20 000 Ft támogatás fog járni nekik gyermekenként.

A kedvezmény összegének megállapításakor figyelembe vehető a csak eltartottnak minősülő személy is (pl. felsőoktatásban tanuló, első diplomáját szerző gyerek). A számolgatásban segíthet a NAV oldalán található családikedvezmény-kalkulátor.

 

+ Ügyvédi tipp

Többnyire háromgyerekes családok esetében jelenthet problémát, hogy a két szülő bruttó fizetése együtt sem ér el akkora adóalapot, amekkora kedvezményre jogosultak


(pl. 3 × 220 000 Ft = br. 660 000 Ft). Szerencsére ekkor van arra lehetőség, hogy a jövedelmet terhelő egyéb járulékokra (egészségügyi járulék, nyugdíjjárulék) igényelje a kedvezményt. Ez a családi járulékkedvezmény, ami nem befolyásolja az érintett ellátásokra való jogosultságot és azok összegét.


A kedvezmény két szülő közötti megosztásakor (ld. fenti példa) fokozott jelentősége van annak, hogy az adóbevallásokat ugyanaz készítse el, hogy a kedvezmény teljesen ki legyen használva.

 

(Jelen írás tájékoztató jellegű, nem kimerítő. Jogi tanácsadásnak nem minősül, azt nem is pótolhatja).