Dr. Kovács Norbert blogja

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, energetikai szakjogász

Közös költség tartozás – A régi vagy az új tulaj fizeti?

2018. október 02. 14:08 - dr. Kovács Norbert

Aki társasházban birtokol ingatlant, bizony számolnia kell közös költség fizetési kötelezettséggel. Ez a teljesen triviálisnak hangzó állítás sajnos mégsem minden ingatlantulajdonos számára egyértelmű. A könnyelmű tulajdonosok által felhalmozott közös költség tartozás gyakran az adásvétel során (is) előjövő kérdés. Kinek kell fizetnie a felgyülemlett közös költség kintlévőséget? Az új tulajdonosnak vagy az eladónak? Mivel a jogszabályok nem válaszolnak erre teljesen világosan ezért e heti cikkemben próbálok néhány támpontot adni a témában, segítségképp.

 blurred-background-cellphone-coffee-842554.jpg

Mit mond a jogszabály?

 

A vonatkozó jogszabály sajnos nem egyértelmű ebben a témában. A bírósági joggyakorlat szintén megoszlik abban, hogy a tartozást a régi tulajdonos, vagy az új tulajdonos személyéhez kötik. Mivel sem a törvény, sem a bírósági gyakorlat nem ad egységes választ a címben szereplő kérdésre ezért nézzük meg, hogy mi az a két fő értelmezés, amely mentén jellemzően el szokás dönteni, hogy kit terhel a közös költség tartozás.

 

Akkor most kié a tartozás?

 

Az első értelmezés szerint a hátralék attól a tulajdonostól követelhető, aki felhalmozta. Ennek az a megközelítés az alapja, hogy a társasházban való tulajdonszerzéssel a tulajdonos lényegében szerződéses viszonyba kerül a társasházzal. Azzal, hogy a társasházi forma jogi alapját adó alapító okiratot és SZMSZ-t (szervezeti és működési szabályzat), valamint a közgyűlési határozatokat elfogadja, onnantól “ő és a ház” szerződéses viszonyban vannak. Amikor valaki tulajdonrészt szerez egy társasházban, onnantól lényegében már kötelezettségei vannak a ház felé. Ebből az értelmezésből tehát az következik, hogy a közös költség megfizetésének a kötelezettsége nem az ingatlanhoz, hanem a tulajdonos személyéhez kapcsolódik – a felhalmozott kintlévőséget neki kell megfizetni.

 

Ez alól némileg kivételt képez, ha a társasház SZMSZ-ében rögzítésre került, hogy az új tulajdonosnak is viselnie kell a közös költség tartozás terhét. Attól a pillanattól fogva, hogy az adásvétel megtörténik – tehát az új tulajdonos elfogadja az SZMSZ rendelkezését – a tartozás tőle is követelhető.

 

Egy másik értelmezés

 

A másik álláspont szerint a közös költség kintlévőséget az új tulajdonosnak kell törlesztenie. Ez a megközelítés azt mondja, hogy a tartozás nem a tulajdonoshoz, hanem magához a tulajdonhoz kapcsolódik, mivel a társasházi ingatlan egy olyan speciális tulajdoni forma, amiben a ház működési költségeit – bár kicsit filozofikusan hangozhat – a mindenkori tulajdonosoknak kell állnia. Lakásvásárláskor az új tulajdonos lényegében a régi tulajdonos “szerepkörét”, “pozícióját” veszi át. Megesik tehát, hogy a bírósági gyakorlat a felhalmozott tartozást automatikusan az új tulajdonos “számlájára írja”, mivel ő nem csak magát tulajdont, hanem a tulajdonhoz tartozó problémákat is ilyen módon átvette.

 

+ Ügyvédi tipp

 

Ha az előző tulajdonos által felhalmozott közös költség tartozásra csak az adásvétel lezárulta után derül fény, az meglehetősen bonyolult jogvitákhoz és bizonytalan eredményű perekhez vezethet (habár meg kell jegyezni, hogy a Kúria jelentős erőfeszítéseket tesz a bírói gyakorlat egységesítése irányába).

Ahogy mondani szoktam, ezen a területen is a megelőzésben és nem a tűzoltásban hiszek.

Az ilyen kellemetlenségek elkerülése végett javaslom, hogy az ingatlan vásárlás előtt állók 1.) igényeljenek pontos írásbeli kimutatást (társasházi folyószámlát) az eladótól az esetleges közös költség tartozásról 2.) amennyiben tartozás áll fenn, szélsőséges esetben az adásvétel feltételeként (!) kérjenek “nullás igazolást” az előző tulajdonostól, amely bizonyítja, hogy a tartozás rendezve van.

 

(Jelen írás tájékoztató jellegű, nem kimerítő. Jogi tanácsadásnak nem minősül, azt nem is pótolhatja).