Dr. Kovács Norbert blogja

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, energetikai szakjogász

Rendjén van, ha a „főbérlőm” bejárkál a lakásba? Az ügyvéd válaszol!

2018. február 19. 17:27 - dr. Kovács Norbert

Akárcsak bármely más, üzleti típusú érdekkapcsolatban, így az albérlő-főbérlő viszonyban is a jó együttműködés alapja, hogy mindkét fél tudja, mihez van joga és mik a kötelességei. Sajnos megesik, hogy egyes főbérlők a tulajdonosi pozíciót egyfajta fölényként fogva fel jogsértően viselkednek a bérlőkkel szemben – sok esetben önkényes és váratlan látogatások, sőt pótkulccsal való bejárkálások formájában. Cikkemben röviden összefoglalom az ezzel kapcsolatos jogi tudnivalókat.

pexels-photo-101808_1.jpeg

Tisztázzuk a fogalmakat! 

Mindenekelőtt szükséges tisztázni, hogy a „főbérlő”, valamint az „albérlő’, és „albérlet” szavakat a köznyelv jogi értelemben helytelenül használja. A helytelen beidegződés az előző rendszer hagyatéka: abból az időszakból származik, amikor a lakások többsége még az állam/önkormányzat tulajdonában álltak, és a főbérlő adta tovább bérbe az ingatlant, albérletbe. Ma helyesebb tulajdonos-bérbeadó, valamint bérlő, és bérlet, vagy bérlemény szavakat használni. Természetesen jogi értelemben ma is lehetséges, hogy a bérlő továbbadja albérletbe a bérleményt, de a praxisomban szerkesztett, vagy véleményezett bérleti szerződések jellemzően kizárják az albérletbe adás lehetőségét. Lássuk a cikk lényegét!

 

Mindig be kell engedni a tulajdonost?

Az első és leglényegesebb kérdés, hogy a bérlő kötelezhető –e rá, hogy a bejelentés nélkül - vagy rosszabb esetben a bérlő tudta nélkül és annak távollétében - érkező ingatlantulajdonost beengedje, különösebb indok nélkül, pusztán csak “körbenézés” céljából. A válasz kategorikusan kijelenthető: 

nem.

A jog alapján a bérbeadónak csak akkor van joga az ingatlanba belépni, ha arról min. 3-4 nappal előre értesítette a bérlőt (pl. rendeltetésszerű használat ellenőrzése). Lentebb utalni fogok 1-2 rendkívüli esetre, amikor bejelentés és beleegyezés nélkül is látogatható az ingatlan a bérbeadó számára. Normális – azaz nem sürgősségi, vagy rendkívüli – esetben azonban kötelező pontosan tájékoztatni a bérlőt a látogatás időpontjáról és céljáról.

 

Mit tehetek ha bejelentés nélkül toppan be a tulajdonos?

Sajnos előfordulhatnak olyan aggodalmaskodó, vagy fontoskodó tulajdonosok, akik mindenfajta előzetes bejelentés nélkül megjelennek valami olyannal, hogy “csak körbenéznék, hogy minden rendben van -e”, “csak ránéznék az én kis lakásomra”, stb. Ha ez csak egy alkalommal történt, a jó emberi kapcsolat megőrzése érdekében javaslom, hogy ne tegyünk drasztikus jogi lépéseket. Ha azonban a tulajdonos rendszert csinál az önkényes vendégeskedésből, a szerződés akár egyoldalúan fel is mondható - rendkívüli szerződésszegésre hivatkozva.

 

Milyen indokokkal jöhet be?

A bérleti szerződések nagy része tartalmazza, hogy a bérlő köteles beengedni a tulajdonost ha a az értékesítés céljából, vagy – az aktuális bérleti időszak vége felé közeledve – újabb kiadás céljából megmutatná az ingatlant. Érdekesség, hogy a jog ebben az esetben megengedi, hogy a bérlő az új érdeklődőnek őszinte, reális véleményt mondjon az ingatlanról.

 

Szintén bejöhet a tulajdonos bejelentést követően, ha a felek között korábban megegyezés volt részleges vagy teljes felújításról, egyes elemek cseréjéről, vagy modernizálásról, esetleg mérőórák cseréjéről vagy hitelesítéséről.

 

Ahogy említettem, vannak olyan különleges esetek is, amikor a tulaj előzetes értesítés nélkül is bejöhet a lakásba. Ilyen például a csőtörés, tűzeset vagy más olyan súlyos probléma, aminek az elhárítása azonnali lépéseket igényel. Ha a tulajdonos ilyet észlel (pl. ugyanabban az épületben lakik), kérdés nélkül benyithat pótkulccsal a lakásba.

 

+ Ügyvédi tipp

Írjunk pontos, minden részletre kiterjedő bérleti szerződést. Ha a tulajdonos egy már kész, előre megírt szerződést tesz elénk, kérjünk időt! Olvassuk át, értelmezzük! Ha a fenti kérdések nem tisztázottak benne, kérjük meg, hogy pontosításra kerüljenek. Egy pontosan kidolgozott megegyezés később sok fejfájástól menthet meg.

 

(Jelen írás tájékoztató jellegű, nem kimerítő. Jogi tanácsadásnak nem minősül, azt nem is pótolhatja).