Dr. Kovács Norbert blogja

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, energetikai szakjogász

Dr. Kovács Norbert ügyvéd, szaktanácsadó

2017. január 30. 16:13 - dr. Kovács Norbert

Kedves Olvasó!

Tekintettel arra, hogy elkezdte olvasni ezen sorokat, minden bizonnyal szeretné tudni, hogy ki is az a Dr. Kovács Norbert, és mivel találkozhat a blogján. Ez abszolút helyénvaló, hiszen én is hasonlóan kíváncsi vagyok, amikor egy blogot, akár az Ön blogját olvasom.

Tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán folytattam, diplomám 2008. nyarán kaptam kézhez. Már az egyetemi éveim alatt betekintést szerettem volna nyerni az ügyvédi hivatás rejtelmeibe, így több mint másfél évet egy belvárosi ügyvédi irodában gyakornokoskodtam. 2008. tavaszán a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda gyakornoki programjában vettem részt, ahol gyakorlati feladatok, jogesetek megoldásán keresztül széleskörű betekintést nyerhettem az Európai Unió, illetőleg a nemzetközi kereskedelem jogába. Ugyanezen időszakban a Deloitte által szervezett vállalatátvilágítási versenyen különdíjban részesültem. Jogi szakvizsgáim letételét 2012. áprilisában fejeztem be.

Jelenleg a széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező Dr. Sándor Ügyvédi Iroda társügyvédeként kamatoztatom a jog különböző területein eddig megszerzett tapasztalataimat. Az Iroda fő profilja kiterjed a polgári jog, a közigazgatási jog, a társasági jog és a munkajog különféle területeire. Tevékenységünk átfogja a vállalkozások kereskedelmi ügyleteivel kapcsolatos kérdéseket, a külföldi és belföldi gazdasági társaságok, alapítványok, egyéb társadalmi szervezetek alapításával, működésével és megszüntetésével összefüggő feladatokat csakúgy, mint a kintlévőségek, követelések kezelését, az ingatlanforgalmat, a társasház alapítását, vagy a személyiségvédelmi jogokhoz fűződő érdekérvényesítést, polgári peres- és nemperes eljárások vitelét. Közreműködünk közbeszerzési eljárás lebonyolításában, akár ajánlattevői, akár ajánlatkérői oldalon. Az Iroda kiemelt figyelmet szentel az energetika jogterületére is.

Számomra kiemelten fontos, hogy a jogot mindenki számára érthető „köntösbe” öltöztessem. Ennek érdekében határoztam el, hogy a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda Ügyfeleinek kiszolgálásán, illetve hírleveleinek szerkesztésén túl, elindítom saját, egyéni blogomat is. 

A cél, amiért ez a blog is megszületett: mindenki számára érthető segítséget nyújtani a jogszabályok útvesztőiben, szükség esetén az Ügyvédi Irodán keresztül egyedi segítséget, jogi tanácsot nyújtani, képviseletet ellátni. 

Bízom benne, hogy az itt megjelenő írásokkal Önnek és/vagy cégének is segítségére tudok lenni! Hiszem, hogy "Ügyfeleim sikere egyúttal az én sikerem is"! 

Üdvözlettel:

Dr. Kovács Norbert
ügyvéd