Dr. Kovács Norbert blogja

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, energetikai szakjogász

Az Ön cégét is fenyegeti a megszűnés! Tegye meg a szükséges lépéseket!

2016. február 22. 15:33 - dr. Kovács Norbert

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény szerint Kft-k és Zrt-k esetén 2016. március 15-ét követően a társasági szerződések nem tartalmazhatnak a Ptk-val ellentétes rendelkezéseket.

slip-up-danger-careless-slippery.jpg

A Kft-knél a törvény nem csupán az alapító okirat összehangolását írja elő az új Ptk. március 15-éig, hanem a törzstőke hárommillió forintra emelését is, amennyiben a társaság törzstőkéje ezt az összeget nem éri el.

A tőkeemelés történhet többféle módon illetve forrásból, pl.:

- eredménytartalék átcsoportosításával,

- készpénz befizetéssel, mely történhet házi pénztárba és pénzforgalmi számlára

- apport szolgáltatásával.

Azon cégek ellen, amelyek ezt elmulasztják, törvényességi felügyeleti eljárás indítható, mely bírság kiszabásával, és végső soron a cég kényszertörlésével járhat.

A cégbírósághoz a kérelmet illetékmentesen lehet benyújtani, amennyiben a társaság más változásról nem határoz, és csak a kötelező változásnak tesz eleget.

A jogszabályváltozásból fakadó kötelezettség teljesítése érdekében készséggel állok Ügyfeleim rendelkezésére akár a társasági szerződés felülvizsgálata, akár a cégmódosítás elvégzése tekintetében!