Dr. Kovács Norbert blogja

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, energetikai szakjogász

Pálinkafőzés a jogász szemével

2010. november 08. 20:17 - dr. Kovács Norbert


A pálinka előállításának szabályaira vonatkozó jogszabályi rendelkezések 2010. szeptember 27. napjától gyökeresen megváltoztak. A törvénymódosítás elsősorban arra szolgált, hogy megkönnyítse a szomszédok, vendégek kínálására szánt gyümölcspálinka főzését, továbbá lehetővé tegye a frissen fel nem használt gyümölcs, a kipréselt szőlő törkölyének házi hasznosítását. A pálinkafőzés segít a takarékos és gazdaságos paraszti gazdálkodás fenntartásában, nem veszik kárba ugyanis a lehullott gyümölcs, tiszta marad a porta. Hogy konkrétan mi és mennyiben változott, az alábbiak szerint járom körül.

Az új jogszabály értelmében adómentes a magánfőzésben a magánfőző által évente legfeljebb 50 liter mennyiségben előállított párlat feltéve, hogy az a magánfőző háztartásában való személyes fogyasztásra szolgál. Az 50 liter felett előállított párlat adómértéke 100 térfogat-százalékos alkoholtartalmú etilalkohol esetében 276 100 forint/hektoliter, amely 1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 1 380 forint.

A magánfőzőnek a párlat előállításához használt desztillálóberendezés beszerzését nem szükséges a vámhatósághoz bejelentenie, birtokban tartásához nem kell vámhatósági engedély, vagy regisztráció.

A magánfőzés keretében előállított párlat a magánfőző és háztartása személyes fogyasztásra szolgál. Értékesítését kizárólag a külön jogszabály szerint kistermelőnek minősülő magánfőző végezheti, saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében. A párlat értékesítése a teljes adómérték megfizetése mellett, legfeljebb 2 literes palackban, párlat zárjeggyel ellátva történhet.

A magánfőző párlat értékesítés esetén (mennyiségtől függetlenül) vagy, ha a saját fogyasztásra előállított párlat mennyisége a tárgyévben meghaladja az 50 litert, az adókötelezettség keletkezése előtt 3 munkanappal köteles a vámhatósághoz bejelentést tenni.

Amennyiben a magánfőző a bejelentésben az adó megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan nyilatkozatot tesz, az legalább 20 ezer forint összegű, de legfeljebb 200 ezer forintig terjedő jövedéki bírsággal büntetendő.

Amennyiben a magánfőző a párlatot a jövedéki szabályokban foglaltaktól eltérően – nem kistermelőként saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében – értékesíti, ez esetben az értékesített párlat, adózás alól elvont jövedéki terméknek minősül, amely után jövedéki bírságot szab ki a vámhatóság.

A vámhatóság magánfőzésre használt desztillálóberendezést lefoglalja, ha

- a magánfőző a bejelentésében az adó megállapításához szükséges adatokra, valamint a bérfőzésben előállított párlatra vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tesz, ha

- a magánfőző a desztillálóberendezést a párlattól eltérő alkoholtermék előállítására használja, továbbá ha

- a magánfőző a párlatot a fentiekben ismertetettektől eltérően értékesíti.

Konkrét kérdése merült fel? A blogot érintő ötlete, javaslata van, vagy csak egyszerűen ki akarja fejteni a témával kapcsolatos véleményét? A „Szólj hozzá!” feliratra kattintva kommenteljen, vagy írjon e-mailt a drkovacsnorbert@drkovacsnorbert.hu e-mail címre!