A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény szerint Kft-k és Zrt-k esetén 2016. március 15-ét követően a társasági szerződések nem tartalmazhatnak a Ptk-val ellentétes rendelkezéseket.

A Kft-knél a törvény nem csupán az alapító okirat összehangolását írja elő az új Ptk. március 15-éig, hanem a törzstőke hárommillió forintra emelését is, amennyiben a társaság törzstőkéje ezt az összeget nem éri el.

A tőkeemelés történhet többféle módon illetve forrásból, pl.:

- eredménytartalék átcsoportosításával,

- készpénz befizetéssel, mely történhet házi pénztárba és pénzforgalmi számlára

- apport szolgáltatásával.

Azon cégek ellen, amelyek ezt elmulasztják, törvényességi felügyeleti eljárás indítható, mely bírság kiszabásával, és végső soron a cég kényszertörlésével járhat.

A cégbírósághoz a kérelmet illetékmentesen lehet benyújtani, amennyiben a társaság más változásról nem határoz, és csak a kötelező változásnak tesz eleget.

A jogszabályváltozásból fakadó kötelezettség teljesítése érdekében készséggel állok Ügyfeleim rendelkezésére akár a társasági szerződés felülvizsgálata, akár a cégmódosítás elvégzése tekintetében!

 

Szerző: dr. Kovács Norbert  2016.02.22. 15:33

Az önzetlen karácsonyi ajándékozások során gyakran magasabb értékű ingó vagy ingatlan vagyontárgyak is gazdát cserélnek. Bár a jogi eljárás választása elsőre szokatlannak tűnhet, egy ajándékozási szerződéssel mind az ajándékozó, mind a megajándékozott megvédheti érdekeit.

Szerző: dr. Kovács Norbert  2015.12.09. 10:16

Címkék: ajándékozási szerződés ajándékozási illeték ingatlan ajándékozás ingó ajándékozás ajándékozás ügyvéd

A Ptk-t hatályba léptető törvény meghatározza azokat a végső határidőket, ameddig a gazdasági társaságok és a szövetkezetek létesítő okiratait (társasági szerződéseit) meg kell feleltetni az új törvény előírásainak; az első határidő 2015. március 15., mely egyelőre csak a közkereseti társaságokra, a betéti társaságokra és a szövetkezetekre vonatkozik.

Szerző: dr. Kovács Norbert  2015.02.03. 14:07

Címkék: ügyvéd alapszabály szövetkezet új ptk betéti társaság kötelező cégmódosítás közkereseti társaság társasági szerződés módosítása

2015. január 1-től megváltozott a házi pálinkafőzés szabályrendszere. Az alábbiakban a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) 2015. január 1-től hatályos, a pálinkafőzést érintő új szabályait tekintjük át.

Szerző: dr. Kovács Norbert  2015.01.19. 15:02

Címkék: pálinkafőzés szeszfőzde bérfőzés magánfőzés párlat jövedéki adó lepárló berendezés szeszfok gyümölcstermesztő magánfőző